Pizza z szynką, papryką i ogórkiem

Dziś pierw­sza pro­po­zy­cja kom­po­zy­cji skład­ni­ków na piz­zę — piz­za z szyn­ką, papry­ką i ogór­kiem, zapie­ka­na pod koł­der­ką z tar­te­go, wędzo­ne­go sera.

Przy­go­to­wu­je­my cia­sto na piz­zę według tego przepisu.

Składniki do pizzy

  • 4 czu­ba­te łyżecz­ki dobre­go kon­cen­tra­tu pomidorowego,
  • 1 małą garść ziół prowansalskich,
  • 100–150 g szyn­ki, kro­jo­nej w plastry,
  • 1/2 czer­wo­nej papryki,
  • 3–4 kor­ni­szo­ny,
  • ok. 150 g żół­te­go, lek­ko pod­wę­dza­ne­go sera (zwy­kły też może być, ale wędzo­ny lepiej się komponuje),
  • świe­żo mie­lo­ny, czar­ny pieprz i pieprz ziołowy.

Cia­sto na piz­zę sma­ru­je­my w mia­rę rów­no­mier­nie kon­cen­tra­tem pomi­do­ro­wym i posy­pu­je­my zio­ła­mi pro­wan­sal­ski­mi. W tym miej­scu, może­my je też skro­pić lek­ko oli­wą i/lub posy­pać kur­ku­mą, któ­ra doda nie­co korzen­ne­go cha­rak­te­ru. Ale nie każ­dy lubi, więc nie znaj­dzie­cie ich na liście składników.

Spód do piz­zy obkła­da­my skład­ni­ka­mi: szyn­ką, kro­jo­ny­mi w talar­ki kor­ni­szo­na­mi i papry­ką. Całość posy­pu­je­my wedle uzna­nia oby­dwo­ma rodza­ja­mi pie­przu i star­tym na gru­bych oczkach tar­ki, żół­tym serem.

Pizza z szynką papryką i ogórkiem

Tak przy­go­to­wa­na piz­za z szyn­ką lądu­je w pie­kar­ni­ku nagrza­nym do ok. 200ºC na 20–25 min. Po tym cza­sie może­my zaja­dać się, pysz­nym, aro­ma­tycz­nym, gorą­cym posił­kiem 🙂 Naj­le­piej, jeśli ser się lek­ko przy­ru­mie­ni, wte­dy piz­za nabie­rze dodat­ko­we­go aromatu.

Smacz­ne­go!

1 przemyślenie na temat “Pizza z szynką, papryką i ogórkiem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.