Ciasto Reagan

Cia­sto Reagan to lżej­sza odsło­na dobrze wszyst­kim zna­ne­go murzyn­ka, czy­li cia­sta cze­ko­la­do­we­go. Na tle murzyn­ka wyróż­nia się deli­kat­no­ścią i zawar­to­ścią świe­żych jabłek.

Przepis na ciasto Reagana

Spe­cja­list­ką od tego cia­sta jest moja luba, któ­ra ura­czy­ła mnie tym, co znaj­dzie­cie poni­żej na zdję­ciu. Poni­żej wid­nie­je też lista skład­ni­ków cia­sta, skrzęt­nie wykra­dzio­na z zeszy­ci­ku, w któ­rym była zanotowana.

Składniki

 • 210 g mąki pszennej,
 • 135 g cukru kryształu,
 • 180 g mle­ka 3,2%,
 • 85 g ole­ju rzepakowego,
 • 18 g kakao,
 • 3 jaj­ka M‑ki,
 • 2 łyżecz­ki cynamonu,
 • 1 i 1/2 łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia,
 • 3/4 łyżecz­ki sody oczyszczonej,
 • ok. 350 g jabłek (3–4 szt.),
 • opcjo­nal­nie (jak na obraz­ku niżej) — doda­je­my garść obra­nych i pocię­tych orze­chów włoskich.

Ciasto Reagan

Krok po kroku

 1. Wszyst­kie skład­ni­ki z wyjąt­kiem jabłek dokład­nie mie­sza­my, np. mikserem.
 2. Jabł­ka myje­my, oczysz­cza­my z gniazd nasien­nych i kro­imy na kawa­łecz­ki; talar­ki, kost­ka — wybór nale­ży do Was 🙂
 3. Cia­sto mie­sza­my deli­kat­nie z jabł­ka­mi (żeby się za bar­dzo nie pokru­szy­ły) i wykła­da­my do for­my wyło­żo­nej papie­rem do pieczenia.
 4. Cia­sto Reaga­na pie­cze­my w tem­pe­ra­tu­rze 170°C przez ok. 40 minut.

Wartości odżywcze ciasta Reagana

Cia­sto po upie­cze­niu waży ok. 1050 g i ma 2590 kcal (jeśli doda­my orze­chów, tro­chę wię­cej). Ozna­cza to, że cia­sto reagan dostar­cza ok. 250 kcal/100 g. Więk­szość ener­gii pocho­dzi z węglo­wo­da­nów, resz­ta z tłusz­czy, a o biał­kach nie war­to wspo­mi­nać w tym przy­pad­ku 😉 W koń­cu łako­cie jemy dla przy­jem­no­ści, a nie po to, żeby się dobrze odży­wić. Smacznego!

Przepis na ciasto Reagana
Prze­pis na cia­sto Reagana
Cia­sto Reagan, czy­li taki murzy­nek z jabłkami.
Skład­ni­ki:
 • 210 g mąki pszen­nej 650
 • 135 g cukru kryształu
 • 180 g mle­ka 3,2%
 • 85 g ole­ju rzepakowego
 • 18 g kakao
 • 3 jaj­ka M‑ki
 • 2 łyżecz­ki cynamonu
 • 1 i 1/2 łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia
 • 3/4 łyżecz­ki sody oczyszczonej
 • ok. 350 g jabłek (3–4 szt.)
 • opcjo­nal­nie (jak na obraz­ku niżej) — doda­jemy garść obra­nych i pocię­tych orze­chów włoskich.

2 przemyślenia na temat “Ciasto Reagan

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.