Brzoskwiniowe ciasto z kruszonką

Brzo­skwi­nio­we cia­sto z kru­szon­ką jest takie jak lubię: pro­ste, smacz­ne i przy­rzą­dza się je dość szyb­ko. Tym razem słod­kim sma­ko­ły­kiem zaszczy­ci­ła mnie moja lep­sza poło­wa, toteż spie­szę podzie­lić się z Wami łatwym prze­pi­sem. Na pią­te­czek i week­end (jeśli dotrwa) — jak znalazł 🙂

Składniki na ciasto brzoskwiniowe

 • 300 g mąki pszen­nej 650,
 • 150 g cukru (dowol­ny: krysz­tał lub trzci­no­wy. Pole­cam jed­nak ten drugi),
 • 125 g masła (82%),
 • 4 jaj­ka (M‑ki lub większe),
 • 1 opa­ko­wa­nie cukru wani­li­no­we­go (16 g),
 • 3 łyż­ki rumu lub ok 1/3 fla­ko­ni­ka aro­ma­tu rumowego,
 • 2 pła­skie łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia,
 • szczyp­ta soli mor­skiej (może być też kamien­na lub warzona),
 • pusz­ka brzoskwiń.

Składniki na kruszonkę

 • 20 g masła (roz­mię­kłe­go),
 • 30 g mąki pszen­nej 650 (albo bar­dziej oczyszczonej),
 • 40 g cukru kryształu.

Przepis na brzoskwiniowe ciasto z kruszonką

Wszyst­kie skład­ni­ki na brzo­skwi­nio­we cia­sto (oprócz brzo­skwiń) mik­su­je­my w naczy­niu na jed­no­li­tą masę. Cia­sto wyj­dzie dość luź­ne. 1/2 cia­sta wyle­wa­my do tor­tow­ni­cy o śred­ni­cy 22 cm, wyło­żo­nej papie­rem do pie­cze­nia. Ukła­da­my na cie­ście 1/2 pocię­tych na kawał­ki brzo­skwiń. Zale­wa­my resz­tą cia­sta i ukła­da­my na wierzch pozo­sta­łe brzo­skwi­nie.

Skład­ni­ki na kru­szon­kę mie­sza­my łyż­ką w kubecz­ku, a gdy już się rów­no­mier­nie połą­czą, roz­kru­sza­my po wierz­chu ciasta.

Brzoskwiniowe ciasto z kruszonka

Brzo­skwi­nio­we cia­sto z kru­szon­ką pie­cze­my w pie­kar­ni­ku nagrza­nym do 175ºC przez oko­ło 35–40 minut. Nasze wyszło takie pęka­te jak na zdję­ciu powy­żej. Spa­ła­szo­wa­li­śmy w jeden wie­czór. Smacznego 🙂

Brzoskwiniowe ciasto z kruszonką
Brzo­skwi­nio­we cia­sto z kruszonką
Skład­ni­ki:
 • 30 dag mąki pszen­nej 650
 • 15 dag cukru
 • 12,5 dag masła
 • 4 jaj­ka (M‑ki lub większe)
 • 1 opa­ko­wa­nie cukru wani­li­no­we­go (16 g)
 • 3 łyż­ki rumu lub ok 1/3 fla­ko­ni­ka aro­ma­tu rumowego
 • 2 pła­skie łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia
 • szczyp­ta soli
 • pusz­ka brzoskwiń
 • 2 dag mięk­kie­go masła (kru­szon­ka)
 • 3 dag mąki pszen­nej (kru­szon­ka)
 • 4 dag cukru (kru­szon­ka)

2 przemyślenia na temat “Brzoskwiniowe ciasto z kruszonką

 1. Cia­sto wyglą­da prze­pysz­nie! Uwiel­biam wszyst­kie wypie­ki z kru­szon­ką. Jak już spa­ła­szu­je­my cia­sto z brzo­skwi­nia­mi, któ­re upie­kłam wczo­raj to wypró­bu­ję Twój prze­pis. Pozdrawiam:)!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.