Tag: jabłka

Ciasto Reagan

Ciasto Reagan

Cia­sto Reagan to lżej­sza odsło­na dobrze wszyst­kim zna­ne­go murzyn­ka, czy­li cia­sta cze­ko­la­do­we­go. Na tle murzyn­ka wyróż­nia się deli­kat­no­ścią i zawar­to­ścią świe­żych jabłek.

Szarlotka - placek z jabłkami - jabłecznik

Szarlotka — placek z jabłkami — jabłecznik

Szar­lot­ka, pla­cek z jabł­ka­mi, jabłecz­nik… jak zwał, tak zwał. Chy­ba naj­po­pu­lar­niej­sze w Pol­sce cia­sto stan­dar­do­we. Szar­lot­ka ma korze­nie fran­cu­skie, ale cia­sto z jabł­ka­mi jest spo­ty­ka­ne na całym… czy­taj wię­cej Szar­lot­ka — pla­cek z jabł­ka­mi — jabłecznik

Koktajl szarlotka

Koktajl szarlotka — mleko, jabłka i cynamon

Pro­ściut­ki prze­pis na kok­tajl o sma­ku szarlotki.