Koktajl szarlotka — mleko, jabłka i cynamon

Pro­ściut­ki prze­pis na kok­tajl o sma­ku szarlotki.

Nie wiem jak u Was, ale u mnie po Nowym Roku doba jakoś tak się skon­den­so­wa­ła i mniej cza­su na wszyst­ko. Żeby go nie trwo­nić, dziś zamiesz­czam bar­dzo krót­ki prze­pis na kok­tajl — szar­lot­kę.

Składniki na koktajl “szarlotka”

  • 2 jabł­ka,
  • 250 ml mleka,
  • 1 pła­ska łyżecz­ka cynamonu,
  • 2 łyżecz­ki mio­du pszczelego,
  • szczyp­ta soli.

Jabł­ka dokład­nie myje­my, usu­wa­my z nich ogon­ki i te czar­ne, mecha­te zakoń­cze­nia na dole. Gniazd nasien­nych wykra­wać nie musi­my, ponie­waż i tak się zmik­su­ją, ale war­to zaj­rzeć do środ­ka, czy nie zalę­gło się w nich życie (pleśń, zgni­li­zna) i ewen­tu­al­nie uchla­stać. Owo­ce kro­imy na kil­ka kawał­ków i dokład­nie roz­drab­nia­my w blen­de­rze razem z pozo­sta­ły­mi skład­ni­ka­mi. Szar­lot­ka wycho­dzi dość gęsta.

Koktajl szarlotka

Nakła­da­my do puchar­ków, kie­lisz­ków lub innych szkla­nek i cie­szy­my się sma­kiem kok­ta­ilu 🙂 Smacznego!

1 przemyślenie na temat “Koktajl szarlotka — mleko, jabłka i cynamon

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.