Domowy budyń czekoladowy

Domowy budyń czekoladowy

Domo­wy budyń cze­ko­la­do­wy jest pro­ściut­ki do wyko­na­nia i pysz­ny. Zobacz sama 🙂

Domowy budyń czekoladowy składa się z

 • 500 + 200 ml mle­ka 3,2%,
 • 25 g masła,
 • 3 i 1/2 czu­ba­tej łyż­ki cukru krysz­ta­łu,
 • 1 czu­ba­ta łyż­ka mąki pszen­nej,
 • 1 czu­ba­ta łyż­ka skro­bi ziem­nia­cza­nej,
 • 1 bar­dzo czu­ba­ta łyż­ka kakao,
 • mała szczyp­ta soli kuchen­nej.

500 ml mle­ka roz­grze­wa­my z cukrem i masłem do zago­to­wa­nia, po czym doda­je­my mąkę i kakao uprzed­nio roz­pro­wa­dzo­ne dokład­nie w 200 ml mle­ka. Gotu­je­my, dość inten­syw­nie mie­sza­jąc przez 1–2 minu­ty. Uwa­ga, bo budyń cze­ko­la­do­wy w trak­cie gęst­nie­nia będzie tro­chę pyr­kać i chla­pać jak wul­kan na wszyst­kie stro­ny.

Brązowy budyń czekoladowy w kryształowej miseczce z dorysowanymi śmiesznymi oczami.

Budyń roz­le­wa­my do cera­micz­nych koki­lek lub innych podob­nych naczyń i zosta­wia­my do prze­sty­gnię­cia. Uni­ka­my krysz­ta­łu, ponie­waż ten wsku­tek gwał­tow­nych zmian tem­pe­ra­tu­ry lubi pęk­nąć; tak jak misecz­ka na zdję­ciu powy­żej, któ­ra nie­ste­ty nie prze­ży­ła. Smacz­ne­go!

 

Tagi:
2 comments on “Domowy budyń czekoladowy
 1. gin pisze:

  Cóż, stra­ty w sprzę­cie są nie­unik­nio­ne… Naj­waż­niej­sze, że budyń był pysz­ny 🙂

 2. Anula pisze:

  Takie­go praw­dzi­we­go budy­niu to jesz­cze nie robi­łam i też nie jadłam. Zawsze wybie­ram raczej te dostęp­ne gotow­ce. Chy­ba czas spro­bo­wać 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.