Tag: kiełki pszenicy

Kotleciki jajeczne z kiełkami pszenicy, tartymi burakami ćwikłowymi i makaronem razowym na talerzu

Kotleciki jajeczne z kiełkami pszenicy i buraczkami

Jeśli ktoś nie ma pomy­słu na jar­ski obiad, to kotle­ci­ki jajecz­ne będą nie­złym roz­wią­za­niem. Jaj­ko, daw­niej uwa­ża­ne za sym­bol życia, jest praw­dzi­wą bom­bą wita­mi­no­wą, a ponad­to… czy­taj wię­cej Kotle­ci­ki jajecz­ne z kieł­ka­mi psze­ni­cy i buraczkami

Jajecznica z kaszą gryczaną i kiełkami pszenicy

Jajecznica z kaszą gryczaną i kiełkami pszenicy

Do nie­daw­na byłem zago­rza­łym prze­ciw­ni­kiem kieł­ków (z wyjąt­kiem rze­żu­chy). No bo jak to tak — facet i kieł­ki? To się po pro­stu nijak nie doda­je. Kieł­ki zawsze koja­rzy­ły mi się z zasu­szo­ny­mi oso­ba­mi… czy­taj wię­cej Jajecz­ni­ca z kaszą gry­cza­ną i kieł­ka­mi pszenicy