Tag: pomarańcza

Szybkie ciasteczka pomarańczowe - Kruche ciasteczka ze skórką pomarańczową

Szybkie ciasteczka pomarańczowe — Kruche ciasteczka ze skórką pomarańczową

Szyb­kie cia­stecz­ka poma­rań­czo­we pach­ną prze­pięk­nie i jesz­cze lepiej sma­ku­ją. To łatwy do przy­go­to­wa­nia sma­ko­łyk, jeśli tyl­ko dys­po­nu­je­my kan­dy­zo­wa­ną skór­ką pomarańczową.