Tag: ciecierzyca cieciorka

Hummus - pasta z ciecierzycy i sezamu na tostach z chleba

Hummus — pasta z ciecierzycy i sezamu

Hum­mus to potra­wa mają­ca korze­nie na Bli­skim Wscho­dzie. Humus, wystę­pu­je w wie­lu warian­tach, ale ten, któ­ry Wam pro­po­nu­ję, zro­bi­my z prze­tar­tej cie­cie­rzy­cy, pra­żo­ne­go seza­mu i wzbo­ga­ci­my… czy­taj wię­cej Hum­mus — pasta z cie­cie­rzy­cy i sezamu