Tag: pomidory

Leczo z cukinią i kiełbasą na koncentracie pomidorowym

Leczo z kiełbasą i cukinią

Leczo z cuki­nią i kieł­ba­są to sycą­ce i roz­po­wszech­nio­ne rago­ût warzyw­ne. W tym prze­pi­sie zamiast smal­cu uży­łem masła, przez co nasz obiad z cuki­nią będzie jesz­cze bar­dziej wybor­ny. Inni tra­fi­li tutaj szukająccuki­nia z kieł­ba­sa cebu­la i pomi­do­remjaka kiel­ba­sa do leczo

Napisano w Obiad, Warzywa i Owoce Tagi: , , ,