Kategoria: Przepisy kulinarne

Koktajl szarlotka — mleko, jabłka i cynamon

Koktajl szarlotka

Pro­ściut­ki prze­pis na kok­tajl o sma­ku szar­lot­ki. Inni tra­fi­li tutaj szukająckok­tajl jabł­ko mle­kokok­tajl szar­lot­ka

Napisano w Napoje Tagi: , ,

Rogaliki drożdżowe z serem

Rogaliki drożdżowe z serem

Ser­nicz­ki droż­dżo­we to ciast­ka moje­go dzie­ciń­stwa. Pamię­tam, jak męczy­łem mamę, żeby znów je upie­kła: sero­we podu­szecz­ki zni­ka­ły w zastra­sza­ją­cym tem­pie. Dru­gim moim ulu­bio­nym wypie­kiem były roga­li­ki z mar­mo­la­dą. A co by się sta­ło, gdy­by te dwa łako­cie połą­czyć w jed­no? Przed Wami roga­li­ki droż­dżo­we z serem. Inni tra­fi­li tutaj szukającroga­li­ki droż­dżo­we z seremcia­stecz­ka droż­dżo­we z seremroga­le droz­dzo­we z seremroga­li­ki z serem

Napisano w Słodycze i desery Tagi: ,

Kremówka z biszkoptem — biszkopt z masą budyniową

Kremówka z biszkoptem - biszkopt z masą budyniową

Kre­mów­ka, któ­rej wyko­na­nie Wam pro­po­nu­ję to bar­dzo pysz­ne cia­sto na bazie cia­sta bisz­kop­to­we­go, prze­kła­da­ne­go kre­mem budy­nio­wym. Nie jest to cia­sto light, ale podej­rze­wam, że ma nie­co mniej kalo­rii niż ana­lo­gicz­ny kawa­łek tra­dy­cyj­nej kre­mów­ki. Inni tra­fi­li tutaj szukającbisz­kopt z masąbisz­kopt z masą budy­nio­wącia­sto bisz­kop­to­wecia­sto z pta­sim mlecz­kiem

Napisano w Nabiał, Słodycze i desery Tagi: ,

Żurek — przepis na niezbyt tradycyjny żur

Żurek na zakwasie

Żurek to zupa z zakwa­su chle­bo­we­go, goto­wa­na na wędzo­nym bocz­ku, bia­łej kieł­ba­sie, a poda­wa­na z goto­wa­ny­mi jaj­ka­mi i pie­czy­wem. Zupa kwa­śna, aro­ma­tycz­na i bar­dzo sycą­ca. Inni tra­fi­li tutaj szu­ka­jąc­po­dział pół­tu­szy wie­przo­wejzurek na zakwa­sie tra­dy­cyj­nie cyj­nyżurek z kwa­skiem cytry­no­wym

Napisano w Obiad, Wieprzowina Tagi: , , ,

Domowy jogurt z mleka UHT

Domowy jogurt

Kto z nas nie zna przy­jem­ne­go kwaskowo-słodkawego sma­ku jogur­tu? Oka­zu­je się, że ten wyrób mle­czar­ski moż­na uzy­skać w bar­dzo pro­sty spo­sób wła­sny­mi siła­mi. Inni tra­fi­li tutaj szu­ka­ją­cjo­gurt z mle­ka uht

Napisano w Nabiał