Ciasto Reagan

Ciasto Reagan

Cia­sto Reagan to lżej­sza odsłona dobrze wszyst­kim zna­nego murzynka, czyli cia­sta cze­ko­la­do­wego. Na tle murzynka wyróż­nia się deli­kat­no­ścią i zawar­to­ścią świe­żych jabłek.

Czy­taj wię­cej ›

Napisano w Słodycze i desery Tagi: , ,

Biała kiełbasa z kaszą jaglaną i mizerią

Biała kiełbasa z kaszą jaglaną i mizerią

Dziś pre­zen­tuję prze­pis na pro­sty obiad, przy któ­rym zbyt­nio się nie namę­czymy: białą kieł­basę z kaszą jaglaną i mize­rią.

Czy­taj wię­cej ›

Napisano w Obiad, Wieprzowina Tagi:

Bułeczki drożdżowe sojowo — serowe

Bułeczki drożdżowe sojowo - serowe

Prze­pis na bułeczki droż­dżowe sojowo — serowe pozwoli uroz­ma­icić smak tego stan­dar­do­wego pro­duktu śnia­da­nio­wego.

Czy­taj wię­cej ›

Napisano w Produkty zbożowe Tagi: ,

Dietetyczne ciasteczka owsiane

Dietetyczne ciasteczka owsiane

Słowa “die­te­tyczne” i “cia­steczka” jakoś śred­nio do sie­bie pasują, ale tym razem pro­po­nuję Wam banal­nie pro­ste do przy­rzą­dze­nia cia­steczka owsiane, które zawie­rają cał­kiem sporo błon­nika i nie da się ich za dużo zjeść. Przy­najm­niej na raz 😉

Czy­taj wię­cej ›

Napisano w Słodycze i desery Tagi: ,

Ciasteczka żurawinowe z płatkami owsianymi

Ciasteczka żurawinowe

Cia­steczka żura­wi­nowe z płat­kami owsia­nymi, to smaczna i dość zdrowa prze­ką­ska do kawy i nie tylko.

Czy­taj wię­cej ›

Napisano w Słodycze i desery Tagi: ,

Szarlotka — placek z jabłkami — jabłecznik

Szarlotka - placek z jabłkami - jabłecznik

Szar­lotka, pla­cek z jabł­kami, jabłecz­nik… jak zwał, tak zwał. Chyba naj­po­pu­lar­niej­sze w Pol­sce cia­sto stan­dar­dowe. Szar­lotka ma korze­nie fran­cu­skie, ale cia­sto z jabł­kami jest spo­ty­kane na całym świe­cie w tej, czy innej for­mie, np. Ame­ry­ka­nie mają swoje apple pie.

Czy­taj wię­cej ›

Napisano w Słodycze i desery Tagi: ,

Butelki PET — bezpieczne czy niezdrowe?

Butelki PET

Butelki PET, czyli naczy­nia wyko­nane z two­rzywa o dźwięcz­nej nazwie poli(tereftalan ety­lenu), zado­mo­wiły się w naszym życiu na stałe. Trudno sobie wyobra­zić dziś kupno wody mine­ral­nej w butel­kach szkla­nych. Pomimo roz­po­wszech­nie­nia, two­rzywo PET budzi jed­nak wiele kon­tro­wer­sji. Ale zacznijmy od początku…

Czy­taj wię­cej ›

Napisano w Inne

Ananasowiec na arachidowym spodzie — tort ananasowy

Ananasowiec - tort ananasowy

Ana­na­so­wiec to jeden z moich ulu­bio­nych wypie­ków. Zasad­ni­czo, pie­czony w nim jest tylko orze­chowy spód, a reszta cia­sta jest robiona “na zimno”.

Czy­taj wię­cej ›

Napisano w Słodycze i desery Tagi: ,

Świderki drożdżowe z szynką i serem

Świderki drożdżowe z szynką i serem

Zasta­na­wia­łem się, czy tego spe­cjału nie wrzu­cić do kate­go­rii pizza, gdyż robi się go dość podob­nie. Mimo wszystko świ­derki droż­dżowe je się od pizzy wygod­niej, ponie­waż jest to rodzaj droż­dżó­wek.

Czy­taj wię­cej ›

Napisano w Kolacja, Mięso Tagi: ,

Wesołych Świąt!

Taktyczne kurczaki 2

Z oka­zji Świąt Wiel­ka­noc­nych
smacz­nego jajka, mokrego śmigusa-dyngusa i sałatki jarzy­no­wej w umiar­ko­wa­nej ilo­ści,
a także zdro­wia i pomyśl­no­ści wszel­kiej życzą Tak­tyczne Kur­czaki i autor bloga 🙂

Czy­taj wię­cej ›

Napisano w Inne Tagi: