Szybkie ciasteczka pomarańczowe — Kruche ciasteczka ze skórką pomarańczową

Szybkie ciasteczka pomarańczowe - Kruche ciasteczka ze skórką pomarańczową

Szyb­kie cia­steczka poma­rań­czowe pachną prze­pięk­nie i jesz­cze lepiej sma­kują. To łatwy do przy­go­to­wa­nia sma­ko­łyk, jeśli tylko dys­po­nu­jemy kan­dy­zo­waną skórką poma­rań­czową.

Czy­taj wię­cej ›

Napisano w Słodycze i desery Tagi:

Ciasto Reagan

Ciasto Reagan

Cia­sto Reagan to lżej­sza odsłona dobrze wszyst­kim zna­nego murzynka, czyli cia­sta cze­ko­la­do­wego. Na tle murzynka wyróż­nia się deli­kat­no­ścią i zawar­to­ścią świe­żych jabłek.

Czy­taj wię­cej ›

Napisano w Słodycze i desery Tagi: , ,

Biała kiełbasa z kaszą jaglaną i mizerią

Biała kiełbasa z kaszą jaglaną i mizerią

Dziś pre­zen­tuję prze­pis na pro­sty obiad, przy któ­rym zbyt­nio się nie namę­czymy: białą kieł­basę z kaszą jaglaną i mize­rią.

Czy­taj wię­cej ›

Napisano w Obiad, Wieprzowina Tagi:

Bułeczki drożdżowe sojowo — serowe

Bułeczki drożdżowe sojowo - serowe

Prze­pis na bułeczki droż­dżowe sojowo — serowe pozwoli uroz­ma­icić smak tego stan­dar­do­wego pro­duktu śnia­da­nio­wego.

Czy­taj wię­cej ›

Napisano w Produkty zbożowe Tagi: ,

Dietetyczne ciasteczka owsiane

Dietetyczne ciasteczka owsiane

Słowa “die­te­tyczne” i “cia­steczka” jakoś śred­nio do sie­bie pasują, ale tym razem pro­po­nuję Wam banal­nie pro­ste do przy­rzą­dze­nia cia­steczka owsiane, które zawie­rają cał­kiem sporo błon­nika i nie da się ich za dużo zjeść. Przy­najm­niej na raz 😉

Czy­taj wię­cej ›

Napisano w Słodycze i desery Tagi: ,